సర్వేశ్వర ప్రార్ధన సారాంశము…..

0
6
సర్వేశ్వర ప్రార్ధన సారాంశము…..

 ప్రాపంచిక విషయాలలో మునిగితే మనం, ఈ విశ్వమంతా నిండి ఉండే దైవశక్తిని గ్రహించలేకపోతున్నాం. అజ్ఞానంతో ఇదినాది, ఇది నీది అనివిభజించుకుంటున్నాము. కామ, క్రోధాలకు లోనై స్వయంగా పతనానికి దారి చూసుకుంటున్నాం. కనుక ప్రాతః కాలంలో నిర్మలమైన మనస్సుతో సద్బుద్ధిని కలిగించమని సర్వేశ్వరుని ప్రార్ధించితే సకల శుభాలు కలుగుతాయి.

                                                                                                                                                                                                                                                         డెస్క్:దుర్గ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here