కనుగొన్న వ్యక్తులు…

0
9
కనుగొన్న వ్యక్తులు…
 • హెలికాప్టర్  –   బ్రెక్వెట్
 • పెట్రోలు కారు   –  కార్ల్ బెంక్
 • మోటరు సైకిల్  – జి.డేయిమ్లర్
 • ఆవిరి కారు  –  నికోలస్ కుగ్ నాట్
 • సైకిల్  –  మెక్ విలన్
 • విమానం  – విల్బర్ రైట్,ఆర్విల్లే రైట్
 • వాషింగ్ మెషన్  –  బెర్నేస్ వాలిస్
 • టెలివిజన్   – పి.టి.పార్నస్‌వర్త్
 • రిఫ్రిజిరేటర్లు  – జేమ్స్ హారిసన్
 • లిఫ్ట్ –  ఓటిన్
 • ఎయిర్ కండీషనర – క్యారియర్
 • రేడియొ –  మార్కొని