ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము…ఒబిసిటీని తగ్గించే రాగులు….

0
2
ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము…ఒబిసిటీని తగ్గించే రాగులు….
బరువు తగ్గాలనుకొనేవాళ్లు ఆహారంలో రాగులు తప్పక చేర్చాలి. రాగుల్లో అధిక మొత్తంలో పీచుపదార్ధం ఉంటుంది. తక్కువస్థాయిలో అన్‌శచ్యురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి. పోషకాలు మెండుగా కలిగి ఉన్న రాగుల్ని జావ రూపంలోగాని, సంకటి రూపంలోగాని, దోశల రూపంలోగాని ఎలా తీసుకున్నా సరే బరువు తగ్గడమే కాకుండా శరీరానికి చక్కని ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి.                                                                                                                                                                                                                                      డెస్క్:దుర్గ