హిందీ అధికారిక భాష అయింది…

0
5
 హిందీ అధికారిక భాష అయింది…
 దుబాయ్: భారతదేశపు రాజ్య భాష అయిన హిందీ.ఇప్పుడు దుబాయ్‌లో కూడా అధికారిక భాష అయింది కోర్టు వ్యవహరాల్లో హిందీని అధికారిక భాషగా గుర్తిస్తూ అబూదాబి న్యాయ శాఖ(ఏడీజేడీ)ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.ప్రధాన అధికారిక భాష అరబిక్, రెండొది ఇంగ్లీష్,తాజాగా ఇప్పుడు హీందీని మూడో అధికారిక భాషగా ప్రభుత్వం చేర్చింది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here