రవిప్రసాద్ పాడి గారికి టిన్యూస్10 తరుపున శుభాకాంక్షలు…

0
9
tnews10.com

న్యూస్‌టుడే; పెన్ జాప్‌కు అత్యంత సన్నిహితులు,శ్రేయోభిలాషులు అయిన రవిప్రసాద్ పాడి గారికి సౌత్ఇండియా ప్రాంతీజనరల్ మేనజర్ గా పదవోన్నతి పొందిన రవిప్రసాద్‌పాడి గారికి హృదయ పూర్వక అబినదనలు.ఇలాగే ఇంకా అనేక రకాల పదవోన్నతులు అదిరోహించాలని పెన్‌జాప్ తరుపున కోరుకుంటున్నాము.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here